Cluburile membre ale Federatiei Romane de Arc Traditional si Field trebuie sa achite taxa anuala de membru pana la data de 01 Martie a anului in curs.

Taxa anuala este de 300 de lei si include un numar de 10 legitimari la FRATF.

Clubul care nu a achitat taxa anuala de membru isi va pierde calitatea aceasta pana la solicitarea reafilierii si plata taxelor.

Conform Statutului FRATF :

  • neindeplininirea timp de un an a obligatiilor financiare asumate fata de FRATF;
  • lipsa unui numar minim de 5 sportivi legitimati dupa primul an de la afiliere;
  • neparticiparea membrilor clubului la o competitie timp de un an;
  • incalcarea grava si/sau repetata a Statului, a regulamentelor, procedurilor sau a hotararilor FRATF sau a legislatiei in vigoare, etc.

conduc la excluderea unei structuri sportive din cadrul FRATF (extras din Statutul FRATF).

Pentru alte informatii legate de afilierea Asociatiilor, Cluburilor sportive si a altor structuri la Federatia Romana de Arc Traditional si Field va rugam sa ne contactati pe office@frat/ro.